ايران و اجلاس عدم تعهد

بررسي دلايل و اهداف آمريكا و صهيونيست براي عدم حضور كشورها در نشست تهران در نكاتي قابل توجه است از جمله:هراس از بالارفتن روحيه مقاومتي در ايران با آشكارتر شدن جايگاه جهاني ايران كه مهمترين مولفه براي توسعه و پيشرفت كشور و مقابله با تهديدات و تحريم‌ها مي‌باشد. هراس آمريكا و صهيونيست از افشاي واهي بودن انزواي ايران در صحنه جهاني .توسعه مناسبات كشورها با ايران كه برابر با شكست تهديدها و ...

اختصاصی پایگاه بصیرت::جنبش عدم تعهد يا همان "نم"در سال 1961 آغاز به كار كرده است. اين جنبش بزرگ ترين تشكل بين المللي است و بر اساس گزارش‌هاي منتشره غالب كشورهاي عضو جنبش غيرمتعهدها و نهادهاي بين المللي ناظر در سطوح مختلف در اين نشست با محوريت مديريت مشترك جهاني حضور خواهند يافت. رياست جنبش به مدت 3 سال به جمهوري اسلامي ايران واگذار مي‌شود.بسياري از ناظران سياسي تاكيد دارند اين نشست نقطه عطفي در دوران حيات جنبش عدم تعهد است كه بر اساس ظرفيت‌هاي جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند نقشي تعيين كننده در ساختار نظام بين الملل داشته باشد. حال اين سئوال مطرح است كه اين نشست داراي چه اهميتي است و چه دستاوردهايي براي جمهوري اسلامي ايران دارد و چرا برخي نظير صهيونيستها و آمريكا از برگزاري اين نشست به خشم آمده‌اند و به دنبال تضعيف آن مي‌باشند؟

اهميت نشست عدم تعهد

بررسي كارنامه جنبش عدم تعهد نشان مي‌دهد كه اين جنبش بزرگترين تشكل جهاني است كه اعضاي آن اكثريت جمعيت ، ظرفيتهاي جغرافيايي و منابع جهاني را به خود اختصاص داده‌اند . بسياري تاكيد دارند كه اين جنبش مي‌تواند به يكي از اركان نظام بين الملل مبدل گردد. نشست تهران مي‌تواند محركي براي حضور گسترده تر اين جنبش در صحنه بين الملل و رسيدن به جايگاه واقعي خود در معادلات جهاني باشد. در اين چارچوب ايران و جنبش مي‌توانند تاثيرات بسياري بر يكديگر داشته باشند كه در زمان برگزاري نشست و نيز سه سال رياست ايران بر جنبش عدم تعهد قابل اجرا است.

تاثير ايران بر جنبش

- جمهوري اسلامي ايران همواره نشان داده است كه در محورهاي اصلي و مورد تاكيد جهانيان يعني توسعه و پيشرفت بر اساس عدالت همگاني، مقابله با نظام سلطه و يك جانبه گرايي غرب، رويارويي با جنايتكاران و تروريسم دولتي نظير صهيونيست‌ها و... پيشگام بوده است. پيام‌ها و راهكاري ايران مي‌تواند جنبش عدم تعهد را در تحقق آرمان‌هاي خود در اين حوزه‌ها ياري نمايد.

- نكته مهم ديگر آنكه ايران در حوزه فن آوري‌هاي نوين و نيز تامين انرژي جهان حرف‌هاي بسياري براي گفتن دارد كه مي‌تواند ياريگر ساير اعضاي جنبش براي رسيدن به خودكفايي و پيشرفت بدون وابستگي به غرب باشد. اين امر تحقق بخش اصل بنيادين اساسنامه جنبش مبني بر عدم وابستگي به قدرت‌ها خواهد بود.

- حضور فعال ايران در نهادهاي بين المللي و عرصه جهاني مي‌تواند زمينه حضور فعال عدم تعهد در معادلات جهاني را به همراه داشته باشد.

- ايران همواره بر وحدت و همگرايي عدم تعهد تاكيد دارد. با توجه به ظرفيت‌هاي ايران و ابتكارات آن براي وحدت سراسري دوران رياست ايران مي‌تواند محركي براي تقويت پيوند اعضا باشد.

دستاوردهاي جنبش براي ايران

براي جمهوري اسلامي ايران نيز اين نشست در سطوح مختلف مي‌تواند دستاوردهاي بسياري به همراه داشته باشد از جمله :

1- سطح داخلي: حضور غالب كشورهاي عضو جنبش غيرمتعهدها و نهادهاي بين المللي ناظر در تهران در حوزه هاي مختلف مي تواند در عرصه داخلي كشور تاثير گذار باشد. نخست آنكه اين نشست بيانگر ظرفيت و جايگاه ايران در معادلات جهاني است كه در نتيجه آن مي تواند تقويت روحيه ملي و اقتدار دروني كشور باشد . اين عوامل مي تواند از زمينه‌هاي گسترده تر شدن وحدت سراسري ملت و نظام اسلامي گردد.

دوم آنكه اين نشست در حوزه اقتصاد داخلي داراي اهميت مي‌باشد. به هر تقدير اين حضور حداكثري ظرفيت‌هاي متعددي را براي توسعه مناسبات ميان طرفين ايجاد مي كند كه با بهره گيري از آن مي‌تواند به توسعه اقتصادي كشور كمكهاي بسياري داشت.

سوم آنكه اين نشست در حوزه هسته‌‌‌اي نيز مي‌تواند به دستاوردي براي ايران مبدل گردد و جنبش عدم تعهد همواره از حقوق هسته‌اي ايران دفاع كرده است و اكنون نيز مي‌تواند مولفه‌اي باشد براي تكرار اين حمايتها از ايران در مذاكرات آتي ايران و1+5. جمهوري اسلامي ايران با هدايت عدم تعهد مي‌تواند از آن به عنوان مولفه‌اي براي لغو تحريم‌ها و حتي وادار ساختن جهان به پذيرش حقوق هسته اي ايران بهره برداري نمايد.

2- سطح منطقه‌اي : در حوزه منطقه اي تحولات گسترده اي در حال روي دادن است كه اكثريت آنها با ايران در ارتباط مي باشند. با توجه به حضور گسترده جنبش عدم تعهد در نشست تهران مي توان از آن به عنوان مولفه‌اي براي حل چالشهاي منطقه بهره گرفت. به عنوان نمونه اين نشست فرصت مناسبي است تا بتواند از آن در جهت حل مسئله سوريه با محوريت حل بحران و مقابله با تحركات غرب استفاده كرد به عبارت ديگر نشست تهران فرصتي است تا از آن در جهت تقويت جايگاه ايران در حل بحرانهاي منطقه بر اساس اصل مقابله با فتنه انگيزي‌هاي غرب استفاده كرد. نكته اساسي آنكه نگاه بسياري از كشورهاي حاضر در اين اجلاس در قالب حمايت از مقاومت و ملت فلسطين است كه مي تواند مولفه اي باشد براي بهره گيري از ظرفيتهاي اين نشست براي مقابله با توطئه‌هاي طراحي شده عليه مقاومت و حمايت گسترده تر از فلسطين .

3-سطح بين الملل: اين نشست در حوزه بين الملل نيز دستاوردهاي بسياري براي ايران دارد.

اولا برگزاري اين نشست اثبات مي كند كه ادعاي انزواي جهاني ايران واهي است و آمريكا در تحقق اين طرح ناكام مانده است.

ثانيا اين نشست و پوشش خبري آن فرصتي است تا جمهوري اسلامي ايران بتواند پيامهاي خود را به جهانيان منتقل سازد چنانكه جان بولتون نماينده سابق آمريكا در سازمان ملل صراحتا اعلام كرده است كه ايران آرام آرام خود را در سازمانهاي بين المللي توسعه داده و از آن براي بيان نظرات و طرحهاي خود استفاده كرده است.

ثالثا اين نشست پيوند بيشتر ميان جبهه ضد امپرياليسم است كه مولفه‌اي مهم براي اصل مقابله واحد جهاني با نظام سلطه است كه در قالب مديريت واحد جهاني اجرا مي‌شود.

رابعا وسعت و گستردگي جنبش عدم تعهد فرصتي است تا ايران بتواند حضور خود را در معادلات جهاني را گسترده تر ساخته و از ظرفيتهاي جغرافيايي و جمعيتي اين جنبش براي حضور فعال تر در سطوح مختلف بين المللي بهره گيرد. رياست سه ساله بر اين جنبش زمينه‌اي مناسب براي تحقق اين امر است.

خامسا آشنا شدن جهان با واقعيتهاي جاري در ايران و آشكار تر شدن واهي بودن ادعاهاي غرب و صهيونيست مبني بر معرفي ايران به عنوان كشوري عقب مانده و حامي تروريسم . اين نشست مي‌تواند در تقويت و بهبود جايگاه جهاني به جمهوري اسلامي ايران موثر باشد.

سادسا اين نشست مي‌تواند بخشي از ديپلماسي عمومي كشور در عرصه بين الملل باشد كه مسلما دستاوردهاي بسياري را به همراه خواهد داشت.

سنگ اندازي در نشست

بررسي اخبار و گزارشهاي منتشره نشان مي دهد كه به رغم استقبال گسترده كشورها از برگزاري اين نشست در تهران مخالفتها و سنگ اندازي‌هايي نيز در اين حوزه صورت گرفته است. از جمله اين تحركات را در عملكردهاي صهيونيستها و آمريكا مي‌توان مشاهده كرد چنانكه آنها بيشترين تحركات را براي انصراف كشورها از حضور در نشست داشته‌اند چنانكه حتي نتانياهو نخست وزير صهيونيستها در تماسهاي متعدد با بان كي مون دبير كل سازمان ملل متحد خواستار عدم حضور آن در تهران شده و امريكا نيز بارها خواستار عدم مشاركت كشورها در اين نشست شده است. بسياري از ناظران سياسي تاكيد دارند كه آمريكا و صهيونيست‌ها به دنبال آنند تا با به چالش كشاندن اين نشست ضربه‌هاي داخلي ، منطقه‌اي و جهاني به جمهوري اسلامي ايران وارد سازند تا از اين مولفه براي رسيدن به ساير اهداف ضد ايراني خود بهره‌برداري كنند. ايجاد فضاي ياس و نااميدي در داخل ايران و نيز تقويت موقعيت غرب در مذاكرات ايران و گروه 1+5 از اهداف اين طرح‌ها است.

دلايل مخالفت

در بررسي دلايل و اهداف آمريكا و صهيونيست براي عدم حضور كشورها در نشست تهران در نكاتي قابل توجه است از جمله:

- هراس از بالارفتن روحيه مقاومتي در ايران با آشكارتر شدن جايگاه جهاني ايران كه مهمترين مولفه براي توسعه و پيشرفت كشور و مقابله با تهديدات و تحريم‌ها مي‌باشد.

- هراس آمريكا و صهيونيست از افشاي واهي بودن انزواي ايران در صحنه جهاني .

- توسعه مناسبات كشورها با ايران كه برابر با شكست تهديدها و تحريمهاي اقتصادي است.

- تقويت موقعيت جهاني ايران كه برابر با تضعيف موقعيت جهاني آمريكا و صهيونيستها است.

- آگاهي بيشتر جهان از حقايق جاري در ايران بويژه پيشرفتها و توسعه آن كه افشاگر واهي بودن ادعاي عقب ماندگي ايران.

- هراس از اعلام حمايت عدم تعهد از حقوق هسته‌اي ايران كه شكست بزرگي براي غرب و صهيونيستها است.

- بهره گيري ايران از نشست تهران براي حل مسائل منطقه بويژه بحران سوريه كه بر هم زدن طراحي صهيونيستها و آمريكا براي استمرار فضاي بحراني در منطقه بويژه سلطه بر سوريه خواهد بود

- نگراني از سه سال رياست ايران بر جنبش كه ظرفيتهاي بسياري براي ايران در عرصه جهاني ايجاد مي‌كند كه خوشايند صهيونيستها و آمريكا نخواهد بود.

- از اصولي كه جمهوري اسلامي آن را پيگيري مي‌كند دگرگوني در ساختار نظام بين الملل بويژه در حوزه شوراي امنيت است. سه سال رياست ايران بر اين جنبش مي‌تواند به افزايش حاميان اين ديدگاه منجر شود چنانكه محور نشست تهران نيز مديريت واحد جهاني است كه البته غرب را در حاشيه قرار داده است.

- سران آمريكا بويژه اوباما با به چالش كشاندن نشست تهران برآنند تا خوش خدمتي خود به صهيونيست‌ها را بيش از پيش آشكار سازند تا شايد از حمايت لابي صهيونيست‌ براي انتخابات رياست جمهوري برخوردار شوند.

- نتانياهو نخست وزير صهيونيست‌ها كه با بحران‌هاي داخلي و جهاني مواجه است نشست تهران را شكستي ديگر براي خود مي‌داند كه تزلزل بيشتر قدرت دروني آن را به همراه دارد بويژه اينكه اين نشست نشانگر انزواي جهاني صهيونيست‌ها و ناتواني آنها در سوق دادن جهانيان به مقابله با ايران است. نشست تهران برگي ديگر از ضعف شديد صهيونيست‌ها در عرصه ديپلماسي عمومي است كه هزينه‌هاي بسياري براي آنها دارد بويژه اينكه در ماه‌هاي اخير حركت‌هاي مردمي در سراسر جهان در حمايت از ايران نيز به شدت افزايش يافته چنانكه حتي در آمريكا و سرزمين‌هاي اشغالي عليه سياست‌هاي ضد ايراني سران صهيونيست‌ها و غرب تظاهرات هاي متعددي برگزار شده است.

تحركات براي شكست نشست

صهيونيستها و آمريكا براي به چالش كشاندن اين نشست طرحهاي متعددي را اجرا مي‌كنند از جمله عبارتند از :

- بهره گيري از ظرفيتهاي سياسي و اقتصادي و حتي تهديد و ارعاب براي جلوگيري از حضور كشورها در تهران.

- ايجاد فضاي تهديد نظامي براي القا احتمال جنگ و ناامني براي منصرف كردن كشورها از پذيرش دعوت ايران چنانكه در هفته هاي اخير صهيونيستها بيشترين هجمه تبليغات را مبني بر اقدام نظامي عليه ايران داشته اند.

- تكرار ادعاهاي واهي براي ناامن نشان دادن تهران .تقويت گروههاي تروريستي و سوق دادن آنها به ناامن سازي فضاي داخلي كشور.

- تكرار طرح معرفي ايران به عنوان عامل هدايت كننده تروريسم و گروههاي تروريستي نظير ادعاهاي مطرح شده مبني بر حضور ايران در حادثه حمله به گروه گردشگران صهيونيست در بلغارستان.

- ايجاد فضاي بحراني در منطقه براي انحراف افكار عمومي جهان به تحولات حاشيه اي براي كم رنگ ساختن توجه رسانه‌اي و افكار عمومي به نشست تهران و اهميت ان. آنها با بحران سازي امنيت سوريه ،عراق و لبنان و.... برآنند تا آنها را از تحولات مهم جهان معرفي كنند تا از جايگاه نشست تهران كاسته شود

- جلوگيري از حضور بان كي مون دبير كل سازمان ملل در نشست تهران به عنوان مولفه‌اي تبليغاتي براي كم اهميت جلوه دادن اين نشست. - ايجاد فضاي رسانه‌اي مبني بر عدم جايگاه جهاني جنبش عدم تعهد و برجسته سازي نقاط ضعف آن تا از ميزان اهميت سه سال رياست ايران بر اين جنبش بكاهند.- ايجاد فضاي تنش در روابط ايران و ساير اعضاي جنبش براي كم كردن ميزان مشاركت كشورها. امري كه نمود آن را در تحركات اخير براي تفرقه ميان ايران و كشورهاي عربي منطقه مي‌توان مشاهده كرد. اين طرح چنان پيش رفته كه آنها تلاش كرده‌اند تا با تشديد اين تنش ها ايران را به سمت عدم دعوت از اين كشورها سوق دهند تا در نهايت بهانه‌اي شود تا با ادعاي ناتواني ايران در ميزباني بي‌طرفانه اين نشست را به كشوري ديگر منتقل سازند. درايت ايران در دعوت از تمام اعضا حتي كشورهايي مانند عربستان و بحرين موجب خنثي شدن اين توطئه شده است.

نتيجه گيري

در جمع بندي كلي از آنچه ذكر شد مي‌توان گفت كه نشست سران جنبش عدم تعهد با محوريت مديريت واحد جهاني مولفه اي ديگر از جايگاه جهاني ايران است كه با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي موجود مي‌توان از آن براي تحقق اهداف داخلي، منطقه‌اي و بين المللي برخوردار شد. البته دشمنان ايران اسلامي تقلاي بسياري براي به نتيجه نرسيدن اين مهم صورت داده و مي‌دهند چرا كه آنها دريافته‌اند كه اين نشست نه تنها بيانگر جايگاه ايران در معادلات جهاني است بلكه زمينه‌اي براي تحقق پيام‌هاي جهاني ايران است كه پيامدهاي سنگيني براي نظام سلطه دارد. با تمام اين تفاسير اعلام آمادگي غالب كشورهاي عضو نم براي حضور فعال در اين نشست گواهي بر ناكامي دشمنان انقلاب اسلامي است كه اقتدار و جايگاه جهاني ايران را بيش از پيش آشكار مي سازد.

منابع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر:

1- پطرس غالي، ب؛ جنبش افريقا- آسيائي، ترجمه دكتر فرج الله ناصري، تهران، انتشارات فرمند، 1349.

2- عبدالرشيدي، علي اكبر؛ جنبش عدم تعهد، تهران، سروش، 1365.

3- علي بابائي، غلامرضا؛ فرهنگ سياسي، تهران، نشر آشيان، 1382.

4- قوام، سيد عبدالعلي؛ اصول سياست خارجي و سياست بين الملل، تهران، انتشارات سمت، 1378.

5- كاول، ب. ن، ن، افق‌هاي نوين جنبش عدم تعهد، ترجمه علي آذرنگ، تهران، نشر روز، 1365.

6- بررسي اجمالي جنبش عدم تعهد، معاونت ارتباطات و اطلاع رساني دفتر رئيس جمهور.

7- زندی،محمدعلي، جنبش عدم تعهد( Non - Aligived, movement) (NAM).

8- موسی زاده، رضا،سازمان های بین المللی، میزان ششم 1384 تهران.

9- آقایی، سیدداوود،حقوق سازمان های بین المللی، دانشگاه پیام نور ، 1383.

10- جوادی، محمد آصف،«جنبش عدم تعهد» گذشته اکنون و آینده،روزنامه جمهوری اسلامی 13/5/1387.

11- صمدی، مهدی، قدرتمندی بدون سلطه‌گری، سایت باشگاه اندیشه، ۱۶ آبان ۱۳۸۳ .

12- پاویتران، کی. اس.، آیا جنبش عدم تعهد دچار تناقض است؟، مترجم : سید رضی عمادی ، سایت باشگاه اندیشه،21/9/1388، به نقل از: www.pondiuni.edu.in

13- عليرضا خاني، « تهران، قطب غيرمتعهدها»، روزنامه اطلاعات

ايران و اجلاس عدم تعهد/ قاسم غفوری /بصيرت

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
1 + 0 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .