تجربه تحريم در دوران دفاع مقدس

دوره جديد تشديد تحريم ها كه در واقع يك جنگ اقتصادي است، شباهت هايي با دوران هشت ساله دفاع مقدس دارد كه اهداف دشمن با همان شيوه هاي ناجوانمردانه در هر دوره قابل تشخيص است و از سوي ديگر در مقابله با آن مي توان از تجارب ارزنده آن دوران سود جست. به عبارتي، همان گونه كه جمهوري اسلامي توانست در مقابل جنگي همه جانبه كه همزماني آن با تحريم، نابرابري ها را نيز تشديد مي كرد، مقاومت كند، امروز هم قادر به مقابله با دشمن و خنثي سازي جنگ اقتصادي با تكيه بر اقتصاد مقاومتي است كه همچون دفاع مقدس با مقاومت در برابر تجاوز سهمگين دشمن و در چارچوب گفتمان مقاومت و ايستادگي قابل تبيين و اجرا است.

گفتني است تحريم اقتصادي پيش از جنگ و همزمان پس از تسخير لانه جاسوسي آمريكا با بلوكه كردن دارايي هاي كشورمان و عدم تحويل كالاهاي خريداري شده از جمله تسليحات و مهمات جنگي آغاز و در زمان دفاع مقدس ابتدا با تحريم تسليحاتي و سپس تهديد صادرات نفتي و كاهش قيمت نفت و سختگيري نسبت به ارسال تجهيزات و لوازم معمولي تشديد شد. به عنوان مثال وقتي كشورمان مقداري سيم خاردار به سفارش ارتش از كشور يوگسلاوي سابق تهيه كرد، پس از ورود به شوروي سابق، متوقف شد و دو سال بعد سفير شوروي پس از مواجه شدن با بمباران مناطق مسكوني در شهر تهران بودكه نويد اجازه عبور آنچه تسليحات خريداري شده مي ناميد يعني همان سيم هاي خاردار توسط شوروي را داد. يا بالاتر از آن ژاپني ها در عين سود اقتصادي از فروش وانت تويوتا با تصور استفاده آن در جبهه هاي جنگ، از فروش به ايران خودداري مي كرد و در دنيا تنها دو كشور يعني بلغارستان و كره شمالي به ما تسليحات نظامي مي فروختند كه بعدها بلغارها از فروش مستقيم خودداري كردند و لذا جمهوري اسلامي مجبور بود از كشور سوريه به عنوان واسطه يا به عبارتي بارانداز واسط استفاده كند و با همكاري و دستور مستقيم رئيس جمهور فقيد سوريه مرحوم حافظ اسد، از سوله هايي در فرودگاه دمشق به عنوان انبار مهمات استفاده مي شد.

اما برخلاف تصور دشمنان كه شرايط نابرابر در جنگ و استفاده از حربه تحريم به نفع دشمن بعثي را عامل شكست و از پاي در آوردن جمهوري اسلامي مي دانستند، مردم شريف ايران توانستند با تكيه بر عواملي كه بايد آن را در گفتمان مقاومت برآمده از انقلاب اسلامي و فرهنگ و تفكر ديني، جست وجو كرد هشت سال مقاومت را رقم زده و بدون دادن امتيازي به دشمن، از جنگ سرافراز و غيرتمند خارج شود. آنچه نصيب صدام متجاوز و هم پيمانان منطقه اي و فرامنطقه اي او كه امروز هم در مقابل ايران اسلامي هستند، شد، پشيماني و بدنامي بود كه گرچه سرنوشت صدام عبرت آموز شد، اما گويا همپيمانان او عبرت نياموخته اند. مهم ترين عواملي كه اين مقاومت سرافراز انه را پديد آوردند. عبارت بودند از؛

1- وجود فرماندهان و مديراني چابك، ريسك پذير و شجاع در جنگ كه هيچ گاه تحريم و كمبود، در روحيه و انگيزه آنان تأثير نگذاشته و آموزه برآمده از فرهنگ ديني و انقلابي و مكتب امام خميني(ره) يعني اداي تكليف و جهاد در راه خدا، راهنماي عمل آنان بود.

2- استفاده از مزيت هاي بومي براي جبران كمبودها و ضعف هاي برآمده از تحريم كه به عنوان مثال تكيه بر نيروي پياده و استفاده از تاريكي شب براي حمله به دشمن كه جايگزين نيروي زرهي و مكانيزه شده بود و مي توانست نابرابري در تعداد تانك، نفربر و خودروي زرهي را جبران كند.

3- ابتكار عمل و جايگزيني ادوات و تجهيزات داخلي و بومي به جاي ادوات و تجهيزات تحريمي كه استفاده از پل هاي خيبري به جاي پل هاي نظامي كه انحصار آن در دست شوروي و آمريكا و سه كشور اروپايي بود، نمونه معروف اين ابتكار عمل بود.

4- اقدام به توليد داخلي تسليحات و مهمات همزمان با جنگ در برابر دشمن كه بجاي يأس و تسليم در برابر شرايط سخت و نابرابر جنگي و تحريم دشمن، ايده توليد مهمات پيشرفته در بحبوحه عمليات ها پديد مي آمد. به عنوان مثال شهيد حسن تهراني مقدم براي كمك به رزمندگان اسلام در شكستن دژ مرزي خرمشهر ايده استفاده از موشك فوينكس را با سوار كردن بر روي وانت تويوتا پياده سازي و تست كرد كه البته به فاصله اندكي پس از شليك به زمين اصابت كرد ولي ادامه آن به آزمايش موشك هاي بالستيك منتهي شد.

5- اعتماد به نيروهاي خودي و باور به توانايي براي رسيدن به هدف و ساختن تسليحات و مهمات موردنياز كه حركت براي ساختن موشك تاو براي مقابله با زرهي دشمن در شرايطي رقم خورد كه كارشناسان كره اي از وابستگي كشورمان به خريد فشنگ كلاش تعجب مي كردند، ولي آقاي رفيق دوست با جمع آوري تعدادي از نيروهاي تحصيل كرده و بردن آنان خدمت حضرت امام(ره) اعلام داشته بود اگر كارشناسان غربي با فسفرهاي الكلي و آلوده مي توانند تسليحات مدرن تهيه كنند، تحصيل كردگاني كه عده اي اهل نماز شبند چرا نتوانند چنين كارهايي انجام دهند؟ كه حضرت امام نيز ارزش اگر بخواهيم مي توانيم را بالاتر از ساخت موشك دانسته بودند و اين آغاز ايده ي تبديل راكت به موشك بود.

6- اطمينان و اعتماد به توليدات داخلي كه گرچه همراه با ريسك بود، اما آزمايش واقعي موشك انداز آر پي جي و خمپاره انداز و گلوله خمپاره و توپ ايراني كه از اواسط جنگ ساخته مي شد، در ميدان جنگ بود و رزمندگان با به كارگيري و رفع تدريجي معايب و نواقص به آن اعتبار بخشيدند و لذا در حالي كه در اول جنگ به فشنگ كلاش و گلوله توپ و خمپاره وابسته بوديم، در آخر جنگ توليد آن با استاندارد و ليسانس ايراني براي برخي كشورهاي خريدار هم قابل اعتماد به حساب مي آمد.

7- ايجاد هم افزايي با استفاده از ظرفيت هاي موجود كه مرتبط ساختن صنايع نظامي كشور با صنايع موجود مثل تهيه آلياژهاي فولادي از كارخانجات داخلي و يا صنايع شيميايي و حتي پتروشيمي براي توليدات جنگي نمونه آن است.

8- توجه به اصل بهره وري و استفاده چند منظوره از دستگاه ها و صنايع در اختيار كه نه تنها نياز به منابع جديد براي توليدات جديد را مرتفع مي كرد، بلكه با پايان جنگ امكان تبديل آن به صنايعي براي كاربرد در سازندگي وجود داشت. به عنوان مثال بخشي از صنايع نيمه سنگين دفاعي پس از جنگ به توليد تجهيزات لازم براي ساخت سيلو، سد و صنايع نفتي اختصاص يافت. همين صنايع در زمان جنگ نه تنها به تعميرات اساسي و ساخت توپ و كاتيوشا مي پرداخت بلكه در پيشبرد ايده توليد توپ خودكششي هم ايفاي نقش مي كرد.

9- دور زدن تحريم ها و تأمين تسليحات و ادوات موردنياز از كانال هاي مختلف كه حتي كشور آلمان تعدادي بيسم تاكتيكي پي آر سي 77 را به ما فروخت، گرچه رمزكننده هاي آن را به عراق داد و ما هم البته براي خنثي سازي اين خيانت آلمان ها، به عرصه اقدامات الكترونيك هم وارد شده و تعداد كانال هاي آن را دو برابر كرديم تا امنيت آن در برابر شنود دشمن تقويت شود. با تكيه بر عوامل فوق بود كه محاسبات دشمن به هم ريخت و دشمني كه براي حمله به ايران اسلامي چندين برابر توان نظامي ما، ايجاد آمادگي كرده و در طول جنگ از پشتيباني متحدان جهاني در دو قطب سرمايه داري و سوسياليستي و حمايت و پشتيباني كشورهاي عربي منطقه به جز سوريه برخوردار بود، به هيچ كدام از اهداف خود نرسيد و كشورمان توانست هشت سال در برابر اين دشمن و متحدانش مقاومت كند و اعتماد به نفس برآمده از انقلاب اسلامي و مكتب ولايت، در جنگ افزايش يافته و در كنار اين آموزه دفاع مقدس كه بايد روي پاي خود بايستيم، درخشش نيروهاي مسلح در عرصه خودكفايي و سازندگي كشور رقم خورد.

ناگفته نماند كه در آن دوران هم برخي عناصر داخلي مخالف پشتيباني بيشتر از جنگ و مدافعان كشور بودند و دولت متأسفانه درصد پاييني از بودجه هاي جنگي را تأمين مي كرد كه گفته مي شود افرادي مثل بهزاد نبوي در چنين خيانتي نقش محوري داشته اند. همان كساني كه در فتنه 88 نيز خيانت كردند و چنين پديده اي براي امروز هم داراي عبرت هايي است كه در تحريم بايد مواظب نفوذي ها و خائنان هم بود.
تجربه تحريم در دوران دفاع مقدس/رسول سنايى راد / بصيرت

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
3 + 7 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .