زندگي جهادي لازمه اقتصاد مقاومتي

چرا بحث اقتصاد مقاومتي ضرورت دارد؟ علت ضرورت بحث اقتصاد مقاومتي آن است كه استكبار جهاني و شركاي بين المللي آن چند سالي است كه اقتصاد ايران را مورد هدف قرار داده و تحريم هاي يك جانبه و ظالمانه اي را عليه ملت ايران اعمال مي كنند، ليكن اخيراً اشرار جهاني و ايادي آنها تحريم هوشمندانه اي را اعمال كرده اند از جمله: تحريم بانك مركزي ايران به منظور اخلال در روابط پولي ايران و تحريم نفتي به منظور اخلال در صادرات و بودجه كشور.بديهي است هدف دشمن از اعمال اين تحريم ها، ايجاد مشكلات در بازار خريد و فروش، ركود توليدات داخلي، ضربه زدن به اقتصاد ايران، در نتيجه ايجاد شكاف بين مردم و حكومت و گسترش اعتراضات مردمي در نهايت جلوگيري از نفوذ و قدرت جمهوري اسلامي ايران در منطقه و جهان است.راه حل مقابله با تحريم اقتصادي راه حل اين است كه اولاً: ملت ايران اتحاد خودش را در برابر اين شرارت ها حفظ كند و مسئولان را در رويارويي با اين اشرار ياري رساند.ثانياً: به فكر بهبود كسب و كار و توليد داخلي خودمان باشيم و از ظرفيت عظيم اقتصادي و منابع مالي كشورمان صيانت كنيم.ثالثاً: زندگي خودمان را اسلامي- ايراني كنيم و از زندگي غربي و وابستگي دوري كنيم و در يك كلام، به اقتصاد مقاومتي روي بياوريم و در برابر شرايط اقتصادي موجود استقامت بورزيم.

تعريف اقتصاد مقاومتي

منظور از اقتصاد مقاومتي، يك اقتصاد شكست ناپذير، فعال و پويا است، نه يك اقتصاد منفعل و ضربه پذير.معمولاً لفظ مقاومت براي دفع موانع پيشرفت و كوشش در مسير حركت به كار مي رود. از اين رو اقتصاد مقاومتي يعني تكيه بر توان داخلي و مقاومت در مقابل تهديدها و تحريم ها با ايجاد كمترين بحران در زندگي مردم و اثبات اين معنا كه فشارها و ضربه هاي اقتصادي از سوي دشمن نمي تواند سد راه پيشرفت جامعه ما باشد.

اصول و لوازم اقتصاد مقاومتي

براي اقتصاد مقاومتي اصول و لوازمي وجود دارد كه برخي از آنها عبارتند از:

يك- كار و تلاش عمومي براي توليد، كشاورزي، عمران و آباداني امام رضا(ع) فرمود: پاداش كسي كه براي مخارج زندگي خود تلاش و كوشش مي كند از پاداش كسي كه در راه خدا جهاد مي كند بيشتر است.پيامبراكرم(ص) فرمود: «الكاد علي عياله كالمجاه دفي سبيل الله ؛ آن كس كه براي خانواده اش تلاش كند، همانند مجاهد در راه خدا است.»در روايتي ديگر پيامبراكرم(ص) فرمود: هركس از دسترنج خود روزي حلال بخورد «فتح له أبواب الجنه نظر الله ليهب الرحمه كان يوم القيامه في عداد الأنبياء؛ درهاي بهشت به روي او گشوده مي شود، خداوند با ديده رحمت به او نگاه مي كند، روز قيامت در شمار پيامبران باشد.»ما بايد كار و تلاش را يك وظيفه بدانيم، پيامبر اكرم(ص) فرمود: «طلب الحلال فريضه علي كل مسلم و مسلمه؛ كار كردن براي كسب مال حلال، بر هر مرد و زن مسلمان واجب است.»در تاريخ آمده، امام صادق(ع) روزي از حال «عمرو بن مسلم» پرسيد، گفتند او براي عبادت كمر همت بسته و از كار و تجارت دست كشيده، امام(ع) از اين خبر ناراحت شد، فرمود: واي بر او، مگر نمي داند كه هركس دنبال كار نرود، دعايش مستجاب نمي شود.

دو- قناعت و اعتدال در زندگي ،يكي ديگر از اصول اقتصاد مقاومتي، قناعت و اعتدال در زندگي است.اسلام بر اصل اعتدال در بخش اقتصاد تأكيد فراوان كرده است، قرآن مي فرمايد: «و لا تجعل يدك مغلوله ً لي عنقك و لا تبسطها كل البسط؛ هرگز دستت را به گردنت مبند و بسيار هم گشاده دستي مكن، بلكه حد وسط را انتخاب كن.»در اقتصاد مقاومتي هرگز برمعيشت مردم سخت گرفته نمي شود، بلكه تأكيد بر اعتدال مي شود.علي(ع) در نهج البلاغه مي فرمايد: «كن سمحاً و لا تكن مبذراً و كن مقدراً و لا تكن مقتراً؛ بخشنده باش ولي زياده روي مكن، در زندگي حسابگر باش، اما سخت گير مباش.»پيامبراكرم(ص) در خطبه اي خطاب به مردم فرمود: «يا أيها الناس عليكم بالقصد ، عليكم بالقصد ، عليكم بالقصد؛ بر شما باد به اعتدال و ميانه روي» اين سخن را سه بار تكرار كردند.در حديثي امام باقر(ع) فرمود: سه چيز است كه نجات دهنده انسان است.

الف: ترس از خداوند در نهان و آشكار

ب: ميانه روي در هنگام ثروتمندي و تهيدستي

ج: به عدالت رفتار كردن، چه در حال خشنودي و چه هنگام غضب

زياده روي و اسراف زمينه سقوط ملت ها و عامل مهم بدبختي ها است. در مقابل، ميانه روي و اعتدال، آينده افراد را تأمين مي كند.علي(ع) فرمود: كسي كه ميانه روي و اعتدال را شيوه خود قرار دهد، ثروت و بي نيازي او دوام خواهد داشت و فقر و مشكلات او جبران خواهد شد.

سه- روي آوردن به ايمان و تقوا و معنويت،يكي ديگر از اصول اقتصاد مقاومتي روي آوردن به ايمان و تقوا و معنويت است.قرآن مي فرمايد: «و لو أن أهل القري آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء و الأرض ؛ اگر مردم قريه ها ايمان آورده و پرهيزكاري پيشه كرده بودند، بركات آسمان و زمين را به روي شان مي گشوديم، ولي پيامبران را به دروغگويي نسبت دادند ما نيز به كيفر كردارشان مواخذه شان كرديم.» (اعراف:96)

چهار- الگوي مشخص از شيوه زندگي،يكي از اصول و لوازم اقتصاد مقاومتي، طراحي يك الگوي مشخص از شيوه زندگي براي عموم مردم است، طراحي الگويي كه دانش بنيان باشد، الگويي كه سبك زندگي مردم براساس آن متناسب با اقتصاد مقاومتي طراحي شود. الگوي شيوه زندگي متناسب با اقتصاد مقاومتي و دانش بنيان داراي سه ضلع است:

1- داشتن روحيه جهادي براي كار و تلاش

2- اعتماد به نفس براي توليد و پيشرفت و خلاقيت

3- پرهيز از فساد و حرام اقتصادي براي جلوگيري از آسيب پذيري و ايجاد مقاومت در برابر تهديدها و فشارها.اقتصاد مقاومتي بر پايه معنويت و ديانت افراد و جامعه استوار است، بدون معنويت و سلامت معنوي، مقاومت ، شكننده است. از اين رو، يكي از اهداف اساسي ما آن است كه مسير لقمه هاي حرام و ميزان تأثير آن بر اقتصاد را بررسي كنيم، سپس با كانون هاي حرام مقابله كنيم.

براي مقابله با تهديدها، سلامت جسم و روح لازم است. كسي كه شكمش از حرام پر باشد پاي هيچ مبارزه و مقاومتي حاضر نخواهد شد، زيرا فساد اقتصادي و لقمه حرام يك ويروس كشنده و خطرناك است كه ايمني دستگاه تشخيص و عملكرد افراد را به كلي نابود مي كند.

در منابع ديني آثار و پيامدهاي سوء فراواني براي فساد اقتصادي و حرام خواري ذكر شده است از جمله:پيامبر اكرم(ص) فرمود: «من أكل لقمه حرام لم تقبل له صلاه أربعين ليله ً و لم تستجب له دعوه أربعين صباحاً و كل لحم ينبته الحرام فالنار أولي به ؛ كسي كه لقمه حرامي را بخورد تا چهل روز نماز او قبول نيست، تا چهل روز دعاي او به اجابت نمي رسد و هر گوشتي كه از حرام برويد به آتش جهنم سزاوار است.»در تاريخ آمده است «شريك بن عبدالله» از بزرگان قبيله مالك اشتر نخعي و فردي بسيار زاهد و با تقوا بود، اما روزي او را به دربار مهدي عباسي آوردند، مهدي عباسي گفت: «اي شريك نمي گذارم از دربار بروي مگر يكي از اين سه كار را قبول كني؛ يا مسئوليت قضاوت و داوري را برعهده گيري، يا مسوليت تعليم و تربيت بچه هايم را قبول كني يا اينكه امروز ناهار ميهمان من باشي و از غذاي ما ميل كني و الا جلاد گردن تو را مي زند.»

شريك بن عبدالله در فكر فرو رفت و گفت: منصب قاضي القضاتي را قبول نمي كنم چون پذيرفتن اين منصب خود را در لبه جهنم قرار دادن است، تعليم بچه هاي او را هم قبول نكرد، چون اين كار ظالم پروري است، نه شاگردپروري، اما در يك وعده ناهار ميهمان شدن و خوردن غذاي مهدي عباسي اشكالي نديد، به همين دليل قبول كرد.مهدي عباسي به آشپز دستور داد غذايي آماده كند، پس از چند ساعت آشپز گفت: غذا آماده و سفره پهن شده است، وقتي سر سفره نشستند، آشپز آرام به مهدي عباسي گفت: اگر شريك بن عبدالله امروز از اين غذا بخورد، هيچ گاه رستگار نخواهد شد، هم منصب قاضي القضات را قبول خواهد كرد و هم تعليم و تربيت فرزندان تو را، همين طور هم شد.حرام مصاديق متعددي دارد مانند: رشوه، اختلاس، ربا، كم كاري، مال غصبي، زيرميزي گرفتن، حق را ناحق كردن، تصرف به ناحق در بيت المال، تسلط به ناحق بر اموال مردم، ادا نكردن حقوق واجب شرعي مانند خمس و زكات كه توضيح هركدام مجال واسع مي طلبد.

¤حجت الاسلام سيداحمد ميرعمادي / بصيرت

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
1 + 0 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .