شكست خط قرمز ها

صهيونيست ها كه همواره از سياست تهديد عليه جمهوري اسلامي ايران استفاده مي کردند، بار ديگر سياست جديدي را در پيش گرفته اند و آن، طرح ادعاي لزوم تعيين خطوط قرمز براي ايران است. آنها بر اين ادعايند كه به دنبال تعيين خط قرمزي از سوي به اصطلاح جامعه جهاني براي ايران هستند تا در صورت خروج ايران از اين چارچوب، اقدام عملي عليه تهران صورت گيرد. اين ادعا در حالي مطرح شده كه مقامات آمريكا به شدت با اين امر مخالفت كرده اند چنانكه اوباما رئيس جمهور آمريكا نيز به صراحت اعلام كرده است خط قرمزي در قبال ايران نمي توان ترسيم كرد. وي اذعان كرده است كه شرايط به گونه اي است كه نه آمريكا و نه حتي تل آويو نمي توانند براي ايران خط قرمز ترسيم کنند. هيلاري كلينتون، وزير خارجه و پانه تا، وزير دفاع آمريكا نيز صراحتاً اعلام كرده اند كه طرحي براي تعيين خط قرمز براي ايران وجود ندارد. با توجه به اينكه آمريكايي ها همواره سياست هاي ضد ايراني را در دستور كار داشته اند اين سوال مطرح است كه چرا آمريكا اين گزينه را مردود دانسته و حتي به صهيونيست ها نيز هشدار مي دهد؟

در پاسخ به اين پرسش دو نكته اساسي قابل توجه است:

نخست آنكه جمهوري اسلامي و ملت بزرگ ايران همواره اثبات كرده اند كه پذيرنده هيچ تهديدي نيستند و با تمام قوا با وحدت در برابر آن ايستادگي مي كنند. پاسخ ايران به تهديدات از جمله تعيين خط قرمز ها، حركت سريع تر به سوي پيشرفت و توسعه است چنانكه زماني غرب داشتن حتي يك سانتريفيوژ براي ايران را جرم عنوان مي ترد در حالي ته امروز ايران غني سازي 20 درصد را به صورت بومي انجام مي دهد. در ساير اركان اقتصادي و علمي نيز اين روند را مي توان مشاهده كرد. آمريكا مي داند كه ايران هرگز حاضر به تسليم شدن نيست و با نيست خود پاسخي قاطع به خطوط قرمز مي دهد.

دوم آنكه، آمريكا مي داند جهانيان حتي متحدان اين كشور، حاضر به اجراي خطوط قرمز در قبال ايران نيستند، چنانكه نمود آن را در همراهي نتردن كشورها با آمريكا براي تحريم نفت ايران مي توان مشاهده كرد.

اين امر چنان بوده كه حتي آمريكا مجبور شد معافيت 11 كشور از جمله 10 كشور اروپايي و ژاپن را براي شش ماه ديگر تمديد كند؛ كشورهايي كه از متحدان اصلي آمريكا هستند، اما درباره تحريم ايران در كنار آمريكا قرار نگرفته اند.

محافل اقتصادي آمريكا تأكيد دارند كه جامعه جهاني توان تحريم ايران را ندارد و عملاً آمريكا با انزوا در برابر ايران مواجه شده است. آنها تأكيد دارند كه تحريم آمريكا براي انزواي ايران امري شكست خورده است و واشنگتن براي خروج از اين مسئله توانايي چنداني ندارد. اين امر چنان بوده است كه چندي پيش حتي باراك اوباما صراحتاً اذعان كرد كه افزايش بهاي نفت و بنزين در آمريكا به دليل تهديدات عليه ايران است لذا بايد به اين لفاظي ها پايان داد.

با توجه به اين شرايط مي توان گفت كه تأكيد آمريكا مبني بر عدم اعلام خط قرمز براي ايران آن است كه آمريكا مي داند اجراي اين طرح نه تنها شكست مستقيم در برابر ايران است بلكه در عرصه جهاني نيز آمريكا را با شكست و ناكامي جديدي مواجه مي سازد؛ چرا كه تجربه ثابت كرده كه كشورها حاضر به پذيرش طرح هاي آمريكا در قبال ايران نيستند و به هر نحوي شده با آن مقابله خواهند كرد. بر اين اساس، آمريكا از ترس شكست در برابر ايران و جامعه جهاني از پذيرش خواست صهيونيست ها خودداري كرده و بر عدم تعيين خط قرمز تأكيد مي كند.

به هر تقدير عملكردهاي آمريكا نشان مي دهد كه اين كشور به رغم ادعاهاي تند و تهديدآميز، بر ناكارآمدي تهديدات عليه ايران آگاه است و صرفاً براي حفظ آبرو و تأكيد بر حمايت از صهيونيست ها به تكرار تهديدات و ادعاهاي واهي در قبال ايران مي پردازد.
بصيرت

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
2 + 15 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .