واكاوي از تحركات جديد غرب عليه فعاليت هاي هسته اي ايران / ادعاهايي براي پنهان سازي شكست در برابر ايران

محافل رسانه اي و سياسي غربي و صهيونيستي در حالي ادعاهاي هسته اي را در قبال ايران مطرح كرده اند كه درباره شرايط زماني آن نكاتي چند قابل تأمل است.حضور گسترده سران و مقامات ارشد 120 كشور عضو و چندين كشور و سازمان بين المللي عضو ناظر در اجلاس، تصويب صدها پيشنهاد و طرح سازنده براي كارآمدتر شدن جنبش و تحقق صلح و عدالت جهاني ،آشكار شدن واهي بودن ادعاي انزواي ايران وافشاگري هاي صورت گرفته در حاشيه اجلاس نظير ...

مقدمه:

در هفته هاي اخير جمهوري اسلامي ايران بار ديگر كانون توجهات جهاني بوده است. در كنار مسائلي مانند ميزباني شانزدهمين اجلاس سران جنبش عدم تعهد و نيز ايفاي نقش در حل مسئله سوريه، از نكات قابل توجه، مواضع و ادعاهاي مطرح شده درباره فعاليت هسته اي ايران است. بررسي عملكردهاي محافل رسانه اي و سياسي نشان مي دهد كه مجموعه اي از ادعاها و تحليل ها درباره فعاليت هاي هسته اي ايران در محافل غربي و صهيونيستي صورت گرفته است. نكته اساسي آنكه در اين مواضع ادعايي بر اموري همچون مسئله پارچين و درخواست هاي آژانس در اين زمينه و نيز فعاليت هاي هسته اي اعلام نشده ايران تأكيد شده است. حال آنكه جهانيان از جمله آژانس بين المللي انرژي اتمي از يك سو بر همكاري گسترده ايران با آژانس و از سوي ديگر عدم جايگاه حقوقي آژانس بر اساس مفاد ان پي تي، براي بازديد از مناطق نظامي كشورها از جمله پارچين تأكيد دارند. با توجه به اين شرايط اين سوال مطرح است كه ريشه اين فرافكني ها چيست و غرب و صهيونيست ها در لواي آن چه اهدافي را پيگيري مي كنند؟

روند اتهام زني

روند مواضع ضدايراني محافل رسانه اي و سياسي غربي و صهيونيستي را از زمان آغاز دوباره مذاكرات جمهوري اسلامي ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي در وين (2 شهريور) مي توان مشاهده كرد. از آن زمان رسانه هاي غربي : صهيونيستي نظير خبرگزاري رويترز تلاش كردند تا چنان القا كنند كه از يك سو مذاكرات به شكست انجاميده و از سوي ديگر آژانس خواستار دسترسي به پارچين است. در اين ميان برداشت گزينشي از مواضع «هرمان ناكارتس» نماينده آژانس در مذاكرات مبني بر ادامه اختلافات ميان طرفين و درخواست آژانس براي مذاكرات، محور ادعاهاي محافل غربي و صهيونيستي بود. اين فضاسازي در حالي صورت گرفته بود كه علي اصغر سلطانيه نماينده ايران در آژانس و مذاكرات مذكور، ضمن اشاره بر سازنده بودن مذاكرات راهكار بازديد از پارچين را تدوين مداليته اي براي چارچوب دار شدن روند مذاكرات و به نتيجه رسيدن آن عنوان كرده بود. در يك فضاسازي ديگر، برخي محافل غربي مانند آسوشيتدپرس به نقل از ديپلمات هايي كه نخواستند نام شان فاش شود ادعا كردند كه اطلاعاتي وجود دارد كه ايران به دنبال تخليه پارچين و در عين حال افزايش فعاليت هاي هسته اي در فوردو است. آنها ادعا كردند آژانس در نشست فصلي شهريور ماه با اشاره به اين مسئله به دنبال افزايش فشارها بر ايران براي- به اصطلاح آنها- همكاري بيشتر ايران با آژانس خواهد بود.

در تكميل اين پروژه نشريه صهيونيستي جروزالم پست از فعاليت 530سانتريفيوژ جديد خبر داد. البته سياستمداران غربي و صهيونيستي نيز از قافله اتهام زني هسته اي عقب نماندند چنانكه سران صهيونيست ها بارها ادعاي لزوم توقف فعاليت هسته اي ايران براي جلوگيري از اتمي شدن آن را مطرح كردند. البته همزمان افرادي مانند هيگ، وزير خارجه انگليس ضمن تكرار ادعاهاي هسته اي، مدعي لزوم مقابله با ايران به دليل آنچه رژيم سلطنتي انگليس نقض حقوق بشر توسط ايران ناميده، شده است. همچنين فرانسه و آمريكا نيز براي مقابله با فعاليت هسته اي ايران سياست دوگانه تحريم و مذاكره را مورد تأكيد قرار داده اند. آنچه در تمام اين مواضع آشكار است آنكه محافل صهيونيستي و غربي برآن بوده اند تا فضاسازي هسته اي منفي را عليه ايران ايجاد كنند و محور آن را مسئله پارچين و ادعاي فعاليت هاي هسته اي اعلام نشده از سوي ايران قرار دهند.

تحليل شرايط زماني فضاسازي ها

محافل رسانه اي و سياسي غربي و صهيونيستي در حالي ادعاهاي هسته اي را در قبال ايران مطرح كرده اند كه درباره شرايط زماني آن نكاتي چند قابل تأمل است كه آگاهي از آنها مي تواند ريشه هاي اين ادعاها را آشكارتر سازد.- به رغم تحركات و تهديدات صورت گرفته، ملت ايران و نظام اسلامي نشان داده اند كه اهميتي براي اين رفتارها قائل نبوده و با قوت و پشتوانه وحدت ملي براي رسيدن به توسعه و پيشرفت همه جانبه گام بر مي دارند. حركت گسترده ايران در مسير رسيدن به دستاوردهاي هسته اي و نيز مقابله با تهديدات و تحريم ها با اتحاد سراسري در تحقق اقتصاد مقاومتي بار ديگر به جهانيان نشان داد كه ملت ايران اهل تسليم شدن نيست و دشمنان را در هر شرايطي با شكست مواجه مي تند.

- شانزدهمين اجلاس سران جنبش عدم تعهد در حالي5 تا 10 شهريور در تهران برگزار شد كه به رغم تحركات گسترده صهيونيست ها و غرب براي عدم مشاركت گسترده اعضا و به نتيجه نرسيدن اجلاس، به اذعان جهانيان به يكي از مهم ترين اجلاس هاي اين جنبش و حتي جهان مبدل شد. حضور گسترده سران و مقامات ارشد 120 كشور عضو و چندين كشور و سازمان بين المللي عضو ناظر در اجلاس، تصويب صدها پيشنهاد و طرح سازنده از سوي حاضران براي كارآمدتر شدن جنبش و تحقق صلح و عدالت جهاني با محوريت مديريت مشترك جهاني، افشاگري هاي صورت گرفته در حاشيه اجلاس نظير جنايات غرب و صهيونيست ها در ترور دانشمندان هسته اي ايران، آشكار شدن واهي بودن ادعاي انزواي ايران با حضور گسترده كشورها در اجلاس تهران و اعتماد گسترده جهانيان به جمهوري اسلامي با اعطاي سه سال رياست بزرگ ترين تشكل جهان پس از سازمان ملل و... خشم و هراس صهيونيست ها و غرب را به همراه داشت. محافل رسانه اي و سياسي جهان حتي در غرب اذعان كردند كه اين اجلاس سيلي محكم ايران به آناني بود كه ادعاي تحريم و انزواي ايران را مطرح مي كردند. اين روند چنان بود كه چامسكي انديشمند بزرگ آمريكايي درباره اجلاس تهران مي گويد: «نشست جنبش عدم تعهد در تهران ضمن بالابردن پرستيژ بين المللي ايران نشان داد كه آمريكا و اروپا در برابر ايران تنها هستند و جهانيان در كنار تهران قرار دارند و از آن حمايت مي كنند.»

- هر چند كه سران صهيونيست ها ادعاهاي بسياري را در زمينه اقدام نظامي عليه ايران مطرح كردند و حتي نتانياهو نخست وزير و باراك وزير جنگ صهيونيست ها مدعي اقدام يك جانبه عليه تأسيسات هسته اي ايران هستند، اما تهديدات آنها نتوانست همراهي ديگران را جلب كند، چنانكه در كنار مخالفت هاي خارجي حتي محافل دروني صهيونيست ها اقدام عليه ايران را ديوانگي دانسته و بر شكست آن تأكيد كرده اند. در اين زمينه نشريه صهيونيستي هاآرتص صراحتاً اعلام مي كند: «نتانياهو در صورت هرگونه اعمال تهديد عليه ايران بايد به دنبال پناهگاه براي ساكنان تل آويو باشد، چرا كه پاسخ هاي موشكي ايران چنان خواهد بود كه حتي توان فرار براي كسي باقي نخواهد ماند.» نكته قابل توجه آنكه حتي افرادي مانند شائول موفاز، رئيس حزب كاديما صهيونيستي كه سابقه نظامي گري دارد به جمع مخالفان اقدام نظامي عليه ايران پيوسته و آن را ديوانگي محض دانسته است.

- در آستانه نشست فصلي آژانس بين المللي انرژي اتمي، ايران و آژانس بر ادامه مذاكرات و همكاري ها تأكيد كرده اند. در اين ميان صهيونيست ها و غربي ها كه از توافقات ميان ايران و آژانس بر اساس مداليته در هراس هستند برآن شده اند تا با فضاسازي در زمينه پارچين و عدم شفافيت در فعاليت هاي هسته اي ايران به تخريب اين مذاكرات پرداخته و چنان زمينه سازي كنند كه در نهايت در نشست فصلي آژانس، قطعنامه ضدايراني تصويب شود تا از آن براي اعمال فشار بر ايران از طريق شوراي امنيت اقدام گردد. در اين ميان در واكنش به برخي ادعاهاي مطرح شده از سوي مقامات آژانس مبني بر به نتيجه نرسيدن مذاكرات، جهانيان تأكيد دارند كه دليل اين امر نه عدم همكاري ايران، بلكه عدم استقلال آژانس در برابر غرب است كه موجب شده تا مذاكرات گسترده طرفين به نتيجه مطلوب نرسد. جهانيان اذعان دارند كه راهكار پايان اين روند، رويكرد آژانس به استقلال از غرب و رويكرد به فعاليت هاي حقوقي به جاي سياسي است؛ امري كه تاكنون از سوي آژانس اتخاذ نشده و اين نهاد بين المللي صرفاً بر اساس منافع و خواست غرب در قبال ايران اقدام كرده است. نكته اساسي آنكه بر اساس گزارش هاي منتشره در نشست ساليانه آژانس بين المللي انرژي اتمي كشورهاي اسلامي به دنبال بازگشايي پرونده هسته اي صهيونيست ها هستند، در حالي كه اين رژيم با حاشيه سازي و برجسته سازي پرونده ايران به دنبال حذف پرونده هسته اي و بررسي 002 كلاهك هسته اي اين رژيم است.

- مذاكرات ميان ايران و گروه 1+5 در حالي ادامه يافته است كه دستان كشورهاي غربي در برابر منطق ايران خالي بوده و آنها بهانه اي براي اعمال فشار و باج خواهي از ايران ندارند، در حالي كه صهيونيست ها و برخي كشورهاي غربي به دنبال سوق دادن مذاكرات به سمتي براي باج گيري از ايران هستند.

- تلاش غرب در كنار مسئله هسته اي در دو عرصه اتهام زني مبني بر معرفي ايران به عنوان عامل تروريسم و مخل امنيت بين الملل و نيز ادعاي نقض حقوق بشر توسط ايران، با شكست همراه شده است. افشاي واهي بودن ادعاي صهيونيست ها مبني بر نقش ايران در حادثه بلغارستان و ناكامي غرب در پرونده سازي حقوق بشري عليه ايران نمودي از اين ناكامي ها است.

- در حوزه منطقه اي نيز غرب و صهيونيست ها در حالي دو هدف اصلي به چالش كشاندن جبهه مقاومت و مشغول داشتن ايران در چند جبهه براي تضعيف توان آن را پيگيري مي كردند كه روند تحولات مغاير با اهداف آنها پيش رفته است. در اين راستا جهانيان اذعان دارند كه صلح و ثبات در منطقه بدون حضور ايران امكان پذير نمي باشد، چنانكه از محورهاي مورد تأكيد 021 كشور حاضر در نشست سران عدم تعهد استقبال از طرح هاي ايران براي حل مسئله سوريه و بحران هاي منطقه بود. اين امر از طرف بان كي مون، دبيركل سازمان ملل نيز مورد تأكيد قرار گرفته است. از سوي ديگر طرح به چالش كشاندن جبهه مقاومت با محوريت سوريه با ناكامي همراه شده به گونه اي كه موفقيت هاي سوريه در مقابله با گروه هاي تروريستي تحت حمايت ائتلاف ضدسوري، ضربه اي سنگين را بر غرب و دشمنان مقاومت وارد ساخته است. ضربه هايي كه بسياري آن را سنگين تر از شكست دشمنان مقاومت در جنگ هاي 33 روزه لبنان و 22 روزه غزه دانسته اند.

- نكته قابل توجه آنكه صهيونيست ها و غرب در درون نيز با مشكلات گسترده اي مواجه هستند، چنانكه نمود آن را در تشديد اعتراض هاي خياباني در اين مناطق مي توان مشاهده كرد. البته انزواي منطقه اي و جهاني آنها را بايد به اين امر افزود، چنانكه از نمودهاي آن شكست در قبال رويكرد مستقلانه مصر در مسير احياي دوران آزادي و استقلال با نزديكي به كشورهاي مستقل نظير ايران و چين است.

نتيجه گيري

با توجه به آنچه ذكر شد مي توان گفت كه ادعاهاي مطرح شده از سوي محافل رسانه اي و سياسي غرب و صهيونيست ها عليه فعاليت هاي هسته اي ايران از جمله در قبال پارچين و به زعم آنها فعاليت هاي اعلام نشده در فوردو، همچون گذشته برگرفته از فضاسازي هاي آنها براي به چالش كشاندن جمهوري اسلامي ايران و پنهان سازي شكست هاي گسترده شان در برابر ايران است. آناني كه در هفته هاي اخير در كنار گرفتار شدن در بحران هاي داخلي و خارجي با شكست هاي سنگين در برابر ايران مواجه شده اند با رويكرد دوباره به فضاسازي هاي تبليغاتي به دنبال بازگشايي روزنه اي براي فرار از بن بست هاي كنوني و تكرار سياست هاي خصمانه در قبال ايران هستند. آنها بر اين گمانند كه با اين ادعاها از يك سو فضاي داخلي ايران را تحت الشعاع قرار داده تا شايد بتوانند خللي در عزم و اراده ملت ايران در رسيدن به توسعه و پيشرفت در قالب اقتصاد مقاومتي و ادامه تلاش ها براي تحقق حقوق هسته اي ايجاد كنند و از سوي ديگر با اين تحركات ضمن پنهان سازي موفقيت هاي جهاني ايران بر بحران ها و شكست هاي داخلي و جهاني خود سرپوش گذارند. به هر تقدير آنچه مسلم است آنكه اين تحركات و ادعاهاي صورت گرفته از سوي محافل رسانه اي و سياسي صهيونيست ها و غرب نه از روي قدرت، بلكه برگرفته از ضعف ها و ناتواني هاي آنها است كه با فرافكني و ادعاهاي واهي به دنبال رسيدن به حداقل موفقيت ها در برابر ايران هستند. اقداماتي كه در گذشته نيز تكرار شده و در آينده نيز ادامه خواهد يافت، در حالي كه ملت بزرگ ايران همواره نشان داده كه هرگز تسليم اين باج خواهي ها نخواهد شد و با وحدت و يكپارچگي و بصيرت همه جانبه ضمن مقابله با اين توطئه ها در مسير پيشرفت و توسعه گام برخواهد داشت.

بصيرت

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
3 + 0 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .