پي ريزي نظم نوين چند وجهي در تهران

تلاش آمريكايي ها طي دو دهه اخير براي تحقق ايده نظم نوين با شكست مواجه شده است. ملت ها بيدار شده و قدرت هاي جديد ظهور كرده اند. بيداري اسلامي به جهان اسلام قوتي دوباره بخشيدهاست. جنبش وال استريت با شعار ما 99درصد هستيم و بحران در اروپا، نظام سرمايه دار ي را به شدت به چالش كشانده است. در چنين شرايطي،اكثر ملت ها و قدرت ها درجهان به سمت يك نظم نوين چندوجهي در جهان متمایل شده اند . پيام پوتين...

جنبش عدم تعهد با اجلاس تهران جان تازه اي گرفت و تجديد حيات كرد. به اعتراف همگان اعم از اعضاي جنبش و كشورهاي غيرعضو و بعضاً مخالف جنبش، اجلاس شانزدهم، نشستي متفاوت از نشست هاي پيشين است. گروه نم كه پس از تشكيل و با گذر زمان و تحت تأثير رقابت هاي شرق و غرب از اهداف اصلي فاصله گرفته و خود را ناتوان در تحقق اهداف مي ديد و با فروپاشي بلوك شرق حتي برخي از اعضا بر اين اعتقاد بودند كه جنبش فلسفه وجودي اش را از دست داده، با اجلاس تهران روح تازه اي در آن دميده شد و اين باور در اعضا پديد آمد كه بايستي با جديت هر چه تمام، اهداف اوليه جنبش را دنبال كنند. اهدافي كه بر اصول حمايت از حق تعيين سرنوشت، حاكميت و استقلال ملي و يكپارچگي سرزميني كشورها، مخالفت با آپارتايد، عدم الحاق به پيمان هاي نظامي چندجانبه و استقلال كشورهاي عضو از قدرت هاي بزرگ، مبارزه با امپرياليسم در تمامي اشكال، مبارزه عليه استعمار، مخالفت با اشغال كشورها و تسلط خارجي، خلع سلاح، عدم دخالت در امور داخلي كشورها، همزيستي مسالمت آميز ميان ملت ها، رد استفاده از زور در روابط بين الملل، و... استوار شده بود. اكنون همه موافقان و همراهان با اهداف جنبش، به اجلاس تهران و رياست سه ساله ايران بر گروه نم چشم دوخته اند. اميدها به توفيق ايران براي پيشبرد جنبش به سمت اهداف به دلايل زير است:

1- جمهوري اسلامي ايران، تنها كشور عضو جنبش است كه طي 33 سال گذشته، از نظر گفتماني، مواضع و عملكرد، بر اساس منطق، فلسفه و اهداف جنبش حركت كرده است.

2- جمهوري اسلامي از انگيزه هاي لازم براي تحقق اهداف جنبش با كمك گرفتن از امكانات و ظرفيت هاي كشورهاي عضو برخوردار است.

3- اكثر كشورهاي عضو گروه نم به صداقت، سلامت و توانايي هاي ايران براي پيشبرد مقاصد جنبش اعتماد كامل دارند.

4- شرايط بين المللي و بحران هاي گوناگون، بسترهاي لازم براي يك تحول ساختاري در نظم حاكم بر جهان را فراهم ساخته است.

اجلاس تهران گام نخست براي تحقق اهداف جنبش را دقيق و محكم برداشت. در مراسم افتتاحيه اجلاس سران در روز پنج شنبه نهم شهريور ماه، حضرت آيت الله العظمي خامنه اي (مدظله العالي) به عنوان سخنران مراسم افتتاحيه، با بياناتي جامع، فلسفي و متقن، ضمن تشريح اهداف جنبش و وضعيت كنوني، نقشه راه براي تحقق اهداف را ترسيم كردند. آنچه در فرمايشات معظم له از برجستگي خاصي برخوردار بود و توجه همگان را جلب كرد و در رسانه هاي خارجي بازتاب داشت، انگشت گذاشتن بر ريشه اصلي تمامي مشكلات موجود در عرصه روابط بين الملل و سياست بين الملل بود. رهبر فرزانه انقلاب اسلامي، درد و درمان وضعيت كنوني را اينگونه بيان فرمودند: «سخن ما آن است كه اتاق فرمان جهان نبايد با ديكتاتوري چند كشور غربي اداره شود.بايد بتوان يك مشاركت دموكراتيك جهاني را در عرصه مديريت بين المللي شكل داد و تضمين كرد. اين است نياز همه كشورهايي كه مستقيم يا غيرمستقيم از دست اندازي چند كشور زورگو و سلطه طلب زيان ديده و مي بينند.» مقام معظم رهبري در تشريح اين اشكال اساسي در مديريت جهان فرمودند: «شوراي امنيت سازمان ملل داراي ساختار و سازوكاري غيرمنطقي، ناعادلانه و كاملاً غيردموكراتيك است؛ اين يك ديكتاتوري آشكار و يك وضعيت كهنه و منسوخ و تاريخ مصرف گذشته است. با سوء استفاده از همين سازوكار غلط است كه آمريكا و همدستانش توانسته اند زورگويي هاي خود را در لباس مفاهيم شريف بر دنيا تحميل كنند.» ايشان ضمن بيان چگونگي و شيوه هاي استفاده ابزاري غرب از مفاهيم شريف و ارزشي از يك طرف و تشريح شرايط كنوني به عنوان يك فرصت شايد تكرار نشدني براي جنبش جهت ايفاي نقش از طرف ديگر، فرمودند: «دوستان اين وضعيت معيوب و پرزيان، غيرقابل ادامه است. همه از اين هندسه غلط بين المللي خسته شده اند... بايد اين وضعيت نامعقول را علاج كرد.»

شعار اجلاس شانزدهم باعنوان «صلح پايدار در پرتو مديريت مشترك جهاني» از رويكرد جنبش در دوران سه ساله رياست ايران بر آن خبر مي دهد. رويكردي كه مقام معظم رهبري در بيانات خود، ضمن بيان مشكلات اصلي، راه علاج را مبتني بر آن چنين توضيح دادند: «ما مي توانيم به ارتقاي بهره وري سياسي جنبش عدم تعهد در مديريت جهاني بينديشيم؛ مي توانيم براي تحول در اين مديريت، سند تاريخي تهيه كنيم و ابزارهاي اجرايي آن را فراهم نماييم. مي توانيم حركت به سمت همكاري هاي موثر اقتصادي را طراحي و الگوهاي ارتباط فرهنگي ميان خود را تعريف كنيم. بي شك تشكيل دبيرخانه فعال و پرانگيزه اي براي اين تشكيلات خواهد توانست به حصول اين مقاصد كمك بزرگ و پرتأثير تقديم كند.»

استقبال اعضاي جنبش از سخنان مقام معظم رهبري و اعلام آمادگي آنان براي طي اين طريق، اميدهاي فراواني را به وجود آورده كه جنبش عدم تعهد بتواند در عبور دادن جهان از اين پيچ بزرگ تاريخ نقش آفريني كند و در نظم نوين آتي سهم بسزايي داشته باشد. ساختار كنوني كه منسوخ شده، در دوران دو قطبي و بر اساس خواست دو ابرقدرت شرق و غرب سامان يافته بود. آمريكا از زمان فروپاشي بلوك شرق در سال 1990ميلادي تاكنون، تلاش كرده تا نظم نويني را به صورت تك قطبي شكل داده و در يك نظام سلسله مراتبي ديگر قدرت ها را در طول خود ساماندهي كند. بنابراين در شرايط كنوني، همه به دنبال تغيير ساختار منسوخ شده متناسب با نظام دوقطبي هستند. تلاش آمريكايي ها طي دو دهه اخير براي تحقق ايده نظم نوين موردنظرشان با شكست مواجه شده است. ملت ها بيدار شده و قدرت هاي جديد ظهور كرده اند. بيداري اسلامي به جهان اسلام قوتي دوباره بخشيده و موقعيت منطقه اي و بين المللي ايران را ارتقا داده است. جنبش وال استريت با شعار ما 99درصد هستيم و بحران در اروپا، نظام سرمايه دار ي را به شدت به چالش كشانده است. در چنين شرايطي، رويكرد اكثر ملت ها و قدرت هاي مستقل در جهان و حتي كشورهاي داراي حق وتو در شوراي امنيت مانند روسيه و چين، پياده سازي يك نظم نوين چندوجهي در جهان است. پيام پوتين، رئيس جمهور روسيه به اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران مبني بر اعلام آمادگي كشورش براي همكاري با اين جنبش، حكايت از همين نگاه مشترك مي كند. بنابراين مي توان اميد داشت كه نظم نويني كه در تهران پي ريزي شد به زودي تحقق يابد و همه ملت ها در موقعيت برابر در مديريت جهاني مشاركت داشته و صلح واقعي و پايدار را مستقر سازند.

پایگاه بصیرت

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
14 + 2 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .