14 بهمن«انقلاب اسلامی-جهاد و شهادت»

jahad,shahadat.jpgجهاد اسلامي حقيقي جهادي است كه با اين اهداف و انگيزه ها انجام مي شود.1- حاكميت دين و دفاع از آن ؛ يكي از اهداف جهاد حقيقي در اسلام، اقامه دين الهي و دفاع از آن است از اين رو دربيشترآيات مربوط به جهاد , قيد «في سبيل الله» آمده است تا بيانگر هدف از آن باشد. به عنوان نمونه «وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم و لا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين» « راه خدا با كساني كه با شما مي جنگند , نبرد كنيد و از حد تجاوز نكنيد كه خداوند تجاوز كاران را دوست ندارد .»(سوره بقره , آيه 190)
تقديم قيد «في سَبيلِ اللّه» نشان مي‌دهد كه هدف اسلام از نبرد، اقامه دين الهي و دفاع از آن است، از اين‏رو پيكار با كافران بايد صبغه ديني و الهي داشته باشد و رزمنده مسلمان بايد فقط در راه خدا بجنگد. از تقديم مزبور، اهميت هدف يادشده نيز استظهار مي‌شود....اساس برنامه وحي، تزكيه نفوس جامعه و تعليم كتاب و حكمت به آنان است، از اين‏رو خداوند قبل از هر سخن ديگر درباره جنگ، به ذكر هدف آن مي‌پردازد «وقاتِلوا في سَبيلِ اللّهِ الَّذينَ يُقتِلونَك». هدف جنگ، اقامه دين و اعلاي كلمه توحيد است، زيرا قبل از اينكه بگويد با چه كسي بجنگيد مي‌گويد: چرا بجنگيد و به چه منظور دفاع كنيد قرآن كريم براي آنكه به دفاع كه حقِ معقول و مقبول هر انسان است رنگ الهي و عبادي بدهد مي‌فرمايد « وقتِلوا في سَبيلِ اللّهِ»، زيرا آنچه به دفاع عظمت مي‌بخشد، صبغه ديني و الهي آن است.[1] و اين هدفي است كه در جهاد گروههاي تروريستي وجود ندارد و جنگ آنها در مسير تحقق اهداف طاغوت و استكبار جهاني است .
2- دفع فتنه و جلوگيري از فساد ؛ جلوگيري از فتنه و فساد دشمنان اسلام از ديگر اهداف جهاد حقيقي در اسلام مي باشد و بر اساس آيه شريفه «وقاتلوهم حتي لا تكون فتنه و يكون الدين لله فان انتهوا فلا عدوان الا علي الظالمين» « با آنها ( دشمنان ) پيكار كنيد تا آتش فتنه خاموش شود ودين مخصوص خدا گردد پس اگر آنها ( از روش نادرست خود) دست برداشتند كردند , (متعرض آنها نشويد زيرا) تعدي جز بر ستمكاران روا نيست «(سوره بقره , آيه 193) مسلمانان موظف هستند با فتنه دشمنان به مقابله برخيزند و آنها را از فتنه انگيزي بر عليه اسلام و مسلمانان باز دارند .
در حالي كه جهاد گروههاي تروريستي دقيقاً بر خلاف اين هدف بوده و نه تنها موجب دفع فتنه نشده ، بلكه به فتنه انگيزي بيشتر و فساد و ظلم بيشتر مي انجامد .
3- حمايت از مظلومان و ستمديدگان ؛ يكي از اهداف جهاد حقيقي در اسلام حمايت از مظلومان و ستمديدگان و مقابله با ظالمان و ستمگران مي باشد « و ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله و المستضعفين من الرجال و النساء و الولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها و اجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيراً» « چرا در راه خدا و در راه مردان و زنان و كودكاني كه به دست ستمگران تضعيف شده اند , پيكار نمي كنيد ؟ همان افرادي كه مي گويند پروردگارا ما را از اين شهر كه اهلش ستمگرند , بيرون برو از طرف خود براي ما سرپرستي قرار ده و از جانب خود , يار وياوري براي ما تعيين فرما»(سوره نساء ,آيه 75)
اين در حالي است كه جهاد گروههاي تروريستي در راستاي حمايت از ستمگران و ظالمان و ستم مضاعف بر مظلومان و ستمديدگان است ، امروز اين گروهها در كشورهاي سوريه ، عراق ، يمن ، افغانستان به جاي مقابله با متجاوزان و ستمكران در برابر مردم مظلوم اين كشورها و خواست به حق آنها در تعيين سرنوشت خويش ، ايستاده اند آيا براستي مي توان چنين جهادي را در مسير اهداف اسلام دانست؟ جهادي كه در آن به راحتي جان غير نظاميان و مردم عادي گرفته مي شود و آنان از خانه و كاشانه خويش آواره مي شوند .
4- دفع تهاجم دشمنان ؛ از ديگر اهداف جهاد حقيقي در اسلام مقابله با هجوم دشمنان و متجاوزان است «اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علي نصرهم لقدير» «به كساني كه جنگ بر آنها تحميل گرديده , اجازه جهاد داده شده است , چرا كه مورد ستم قرار گرفته اند و خداوند بر ياري آنها تواناست »(سوره حج, آيه (39
اين آيه كه به اعتقاد برخي از مفسرين نخستين آيه در مورد جهاد است به مسلمانان كه از سوي دشمنان تحت فشار واقع شده بودند , اجازه جهاد مي دهد و در واقع مسلماناني كه مورد آزار و اذيت دشمنان قرار گرفته بودند , اجازه دفاع از خود و دفع تهاجم دشمنان را پيدا نمودند .
اما آنچه در جهاد گروههاي تروريستي وجود دارد ، دوستي با دشمنان دين و همراه شدن با آنها و تهاجم عليه مسلمانان استو اين گروهها در حقيقت به عنوان عوامل دشمنان دين ، در پوشش دين به مقابله با دين مي پردازند و با اقدامات افراطي و غير انساني خود در مسير تخريب چهره اسلام و پروژه اسلام هراسي دشمنان دين گام برمي دارند .

شهادت
 
در عرف و ادبيات عموم مردم جهان ، برخي از مفاهيم و واژه ها ، از نوعي قداست و عظمت و احترام برخوردارند . شهيد وشهادت در اسلام از چنين قداستي بر خوردار است . اگر كسي با مفاهيم اسلامي اشنا باشد و در عرف خاص اسلامي اين كلمه را تلقي كند احساس مي كند هاله اي از نور اين كلمه را فرا گرفته است . از نظر اسلام هر كس كه به مقام و درجه شهادت نايل ايد ، به يكي از عالي ترين درجات و مراتب در سير وسلوك صعودي انساني رسيده است .
شهادت مقام بسيار والايي است به نحوي كه قران كريم كساني را كه با شهادت از اين دنيا رفته اند را زنده معرفي مي كند و براي انان مقام عنداللهي را تصوير مي كند :
و لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احيا عند ربهم يرزقون (ال عمران / 169)
گمان مبر انان را كه در راه حق شهيد شده اند مرده اند ، خير ، انها زندگاني هستند نزد پروردگارشان و متنعم به انعامات او.
در روايات نيز شهادت جايگاه والايي دارد . در روايتي از رسول اكرم (ص) امده است :
اشرف الموت قتل الشهاده [2]
بالاترين و شريف ترين مرگ ها ، مرگي است كه به صورت شهادت باشد.
حال اولين گام در پاسخ به سوال فوق اين است كه ببينيم شهيد از منظر اسلام چه كسي است ؟ چه شرايطي براي وفات و مرگ ظاهري يك انسان بايد وجود داشته باشد تا بتوان وي را شهيد ناميد ؟
شهيد در فرهنگ اسلامي كسي است كه در راه هدف هاي عالي اسلامي به انگيزه ي برقراري ارزش هاي واقعي بشري كشته شود . شهيد كسي است كه براي هدفي مقدس تلاش مي كند و جان خويش را نيز در راه همين هدف با خداوند متعال معامله مي كند . شهادت معامله اي است كه در يك طرف ان انسان و در طرف ديگر ان خداوند قرار دارد وانسان در چنين معامله اي با نثار جان خويش در راه يكي از اهداف عالي الاهي ، به مقام شهادت نايل مي گردد .
با چنين تعريفي از شهادت ، اين تلاش و فعاليت ايثار گرانه اي مي تواند ساحت ها و عرصه هاي گوناگوني را شامل شود ، شهيد و شهادت منحصر به جبهه نظامي و جنگي نيست بلكه مي توان جبهه هاي مختلفي را براي تلاش مجاهدانه و ايثارگرانه در نظر گرفت ، از ان جمله مي شود به جبهه نظامي ، جبهه فرهنگي ، جبهه سياسي ، جبهه علمي و ... اشاره كرد . اگر تلاش مجاهدانه و مخلصانه در هريك از اين جبهه ها به گرفتن جان ادمي توسط دشمنان اهداف عالي الاهي - انساني منجر شود ، چنين فردي از منظر اسلام و فرهنگ اسلامي ، شهيد محسوب مي شود .

پی نوشت ها
_____________
[1]. جوادي آملي , عبد الله , تفسير تسنيم , قم , مركز نشر اسراء , 1385, ج9, ص 569-570-575
[2]. بحار الانوار / ج 100 / ص 8

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
1 + 0 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .