اقدامات پهلوي؛ خدمت يا خيانت؟ (تعداد بازديد: 63,816)
منظور از گروه 5+1 (تعداد بازديد: 57,521)
كتاب رفيق آيت الله؟ (تعداد بازديد: 51,321)
آيت الله مصباح و جواز شکنجه؟ (تعداد بازديد: 32,928)
تعداد اعضاي مجلس خبرگان (تعداد بازديد: 32,104)
توان نظامی ایران در جهان (تعداد بازديد: 31,757)
تعریف طرح و لایحه (تعداد بازديد: 28,667)
تاريخ آمريكا-كشف قاره آمريكا (تعداد بازديد: 27,460)