اقدامات پهلوي؛ خدمت يا خيانت؟ (تعداد بازديد: 69,557)
منظور از گروه 5+1 (تعداد بازديد: 67,574)
كتاب رفيق آيت الله؟ (تعداد بازديد: 53,792)
آيت الله مصباح و جواز شکنجه؟ (تعداد بازديد: 34,917)
تعداد اعضاي مجلس خبرگان (تعداد بازديد: 33,027)
توان نظامی ایران در جهان (تعداد بازديد: 31,987)
تعریف طرح و لایحه (تعداد بازديد: 30,565)
تاريخ آمريكا-كشف قاره آمريكا (تعداد بازديد: 28,395)