اقدامات پهلوي؛ خدمت يا خيانت؟ (تعداد بازديد: 60,823)
منظور از گروه 5+1 (تعداد بازديد: 55,759)
كتاب رفيق آيت الله؟ (تعداد بازديد: 49,787)
توان نظامی ایران در جهان (تعداد بازديد: 31,615)
تعداد اعضاي مجلس خبرگان (تعداد بازديد: 31,529)
آيت الله مصباح و جواز شکنجه؟ (تعداد بازديد: 30,274)
تعریف طرح و لایحه (تعداد بازديد: 27,909)
تاريخ آمريكا-كشف قاره آمريكا (تعداد بازديد: 26,889)