اقدامات پهلوي؛ خدمت يا خيانت؟ (تعداد بازديد: 73,601)
منظور از گروه 5+1 (تعداد بازديد: 71,753)
كتاب رفيق آيت الله؟ (تعداد بازديد: 55,691)
آيت الله مصباح و جواز شکنجه؟ (تعداد بازديد: 35,899)
تعداد اعضاي مجلس خبرگان (تعداد بازديد: 33,450)
تعریف طرح و لایحه (تعداد بازديد: 33,040)
توان نظامی ایران در جهان (تعداد بازديد: 32,349)
تاريخ آمريكا-كشف قاره آمريكا (تعداد بازديد: 29,073)