اقدامات پهلوي؛ خدمت يا خيانت؟ (تعداد بازديد: 71,803)
منظور از گروه 5+1 (تعداد بازديد: 69,970)
كتاب رفيق آيت الله؟ (تعداد بازديد: 54,675)
آيت الله مصباح و جواز شکنجه؟ (تعداد بازديد: 35,411)
تعداد اعضاي مجلس خبرگان (تعداد بازديد: 33,290)
توان نظامی ایران در جهان (تعداد بازديد: 32,240)
تعریف طرح و لایحه (تعداد بازديد: 31,636)
تاريخ آمريكا-كشف قاره آمريكا (تعداد بازديد: 28,732)