اقدامات پهلوي؛ خدمت يا خيانت؟ (تعداد بازديد: 66,869)
منظور از گروه 5+1 (تعداد بازديد: 64,275)
كتاب رفيق آيت الله؟ (تعداد بازديد: 52,490)
آيت الله مصباح و جواز شکنجه؟ (تعداد بازديد: 33,897)
تعداد اعضاي مجلس خبرگان (تعداد بازديد: 32,562)
توان نظامی ایران در جهان (تعداد بازديد: 31,881)
تعریف طرح و لایحه (تعداد بازديد: 29,502)
تاريخ آمريكا-كشف قاره آمريكا (تعداد بازديد: 27,977)